ardek-hakkimizda

Teknolojik rekabetin oldukça ön planda olduğu günümüzde, ülkelerin bu yarışta üst sıralarda yer almasına olanak sağlayacak, katma değeri yüksek, orijinal ve yaratıcı bir süreç sonucu oluşan ürünlerin ve fikirlerin ortaya çıkarılmasında Ar-Ge çok büyük öneme sahiptir. İTÜ, barındırdığı bilimsel bilgi birikimi, genç ve dinamik öğrenci, uzman ve akademisyen potansiyeli ve araştırma altyapısı ile Ar-Ge ve yenilikte yön verebilecek en önemli kurumlardandır. Bu kapsamda üniversitemizin en önemli bileşenlerinden olan ARAŞTIRMA alanında üniversitemizi ulusal ve uluslararası seviyede en ileriye taşımak amacıyla, araştırma alanında yeni bir yapılanmaya gidilerek Araştırma Dekanlığı (ARDEK) kurulmuştur.

İTÜ ARDEK, yeni araştırma politikalarını takip etmek ve duyurmak ile görevli olacaktır. ARDEK karar yetkisine sahip bir birim olarak araştırmanın ötesinde çok çeşitli akademik konularda yardımcı olacaktır. Dekanlık; okul içi ve dışı uygulama araştırma merkezleri, laboratuvarlar, enstitüler ve merkezlerin program kapsamını, güncel gelişmelerini, yönünü, idaresini ve kaynaklarını doğru kullanması adına onları destekleyecektir.

Misyon

ARDEK, İstanbul Teknik Üniversitesi'ni öncelikli olarak araştırmaya dayalı bir üniversite haline getirmek, araştırma-geliştirme ekosistemini kolaylaştırmak, kaynak ihtiyaçlarına hızlı destek sağlamak, sürdürülebilirliğin sağlanması için rehberlik ve finansal destek sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Vizyon

• Disiplinler arası araştırma ve yeniliği teşvik etmek ve kolaylaştırmak

• Üniversite, kamu kurumları ve sanayi arasında koordinasyonu hızlandırarak güvenilir bir rol üstlenmek;

• Üniversitenin girişimcilik ortamın çerçevesinde fikir çeşitliliği, iç ve dış araştırma ve geliştirme kültürü, gelişen ve çığır açıcı teknolojilerin desteklenmesi.