Organizasyon Şeması
REKTÖR
REKTÖR YARDIMCILARI
DEKAN
İTÜ-MER
UYG-AR Merkezleri Koordinatörlüğü
DEKAN
YARDIMCISI
Laboratuvar Yönetim Ofisi
Sanayi, Özel Sektör ve Kamu Projeleri
DEKAN
YARDIMCISI
Döner Sermaye
Teknopark 1773 & TTO ile İlişkiler Koordinatörlüğü
DEKAN
YARDIMCISI
BAP
Ödül Koordinatörlüğü
Büyük Veri Koordinatörlüğü
Projeler Ofisi
Sürdürülebilirlik Ofisi
Derecelendirme Koordinatörlüğü
İTÜ Yayınevi