İTÜ, girişimcilik ve yenilikçilik alanında sanayi, özel sektör ve kamu projelerini bir araya getiren bir yapılanmayı oluşturmuştur. Bu çerçevede, Teknopark 1773 ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), döner sermaye birimleri, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir stratejik bir yapı içinde yer alır. İTÜ, akademik birikimini endüstri ve kamu sektörleri ile paylaşarak, araştırmalarını ticarileştirmek ve yenilikçi projeleri desteklemek için etkili bir platform sunar. Bu girişimcilik ve yenilikçilik odaklı yapı, öğrencilerin, akademisyenlerin ve endüstri profesyonellerinin işbirliği içinde gerçekleştirdiği projelerle, teknolojik gelişmelere öncülük ederken, aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmayı hedeflemektedir.