İTÜ, çeşitli disiplinlerdeki kapsamlı laboratuvarları, araştırma merkezleri ve yönetim birimleri ile araştırmacılara geniş olanaklar sunan bir altyapıya sahiptir. Bilimsel araştırmaların ve geliştirme faaliyetlerinin merkezi bir organizasyon çerçevesinde birleştirilmesini amaçlayan İTÜ Merkezi Laboratuvar (İTÜMER) Koordinatörlüğü ile disiplinler arası çalışmalara odaklanmaktadır. İTÜ Uygulama Araştırma Merkezleri (UYG-AR) ise üniversitenin bilimsel ve teknolojik birimlerini temsil ederek araştırmacılara geniş bir yelpazede fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca, İTÜ'nün laboratuvar altyapısını stratejik bir şekilde yöneten Laboratuvar Yönetim Ofisi, laboratuvar içerikleri hakkında bilgi paylaşımını kolaylaştırarak, eğitim, araştırma ve endüstri faaliyetlerinde işbirliği olanaklarına kapı aralamaktadır.