İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI BİLİMSEL ve SANATSAL YAYINLARI
TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

I. AMAÇ ve KAPSAM

Madde 1- Bu esasların amacı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde kadrolu ve sözleşmeli olarak görev yapan öğretim elemanları ile kadrolu personel tarafından yapılan çalışmaların uluslararası düzeyde yayımlanmasını teşvik etmek üzere ödüllendirilmelerinin yöntem ve esaslarını belirlemektir.

II. YAYIN TEŞVİK PROGRAMI

Madde 2- Uluslararası nitelikteki yayınlar iki başlıkta ele alınır.

A. Scopus veritabanında taranan dergilerde yayımlanmış “Article” ve “Review” türendeki Q1 veya Q2 yayınlar.

B. İTÜ’de yapılan çalışmalardan dolayı alınan patentler. Patentler B1, B2 ve B3 olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır.

B1 - Uluslararası Patentler (ABD, Avrupa ya da Japonya)
B2 - Ulusal İncelemeli Patentler
B3 - Diğer Uluslararası Patentler

III. TEŞVİK MİKTARLARI

Madde 3- Uluslararası yayın başına verilecek ödülün parasal miktarı için (Madde 2.A), aşağıdaki formül kullanılır.

Ödül Tutarı:

  1. MEP >=20 ise 3*k*(1.000+MEP*1.000) TL
  2. 15 <= MEP <20 ise 2,5*k*(1.000+MEP*1.000) TL
  3. 10 <= MEP <15 ise 2*k*(1.000+MEP*1.000) TL
  4. 5 <= MEP <10 ise 1,5*k*(1.000+MEP*1.000) TL<
  5. MEP <5 ise k*(1.000+MEP*1.000) TL

k: k katsayısı her yıl Rektörlük tarafından belirlenecektir.

MEP: TÜBİTAK tarafından yayınlanan makale etki puanı

Patent (Madde 2.B) Teşvik Miktarları:

Patent Tutar (TL)
B1 18.000
B2 9.000
B3 5.400

IV. TEŞVİK ÖDEME KOŞULLARI

Madde 4- Birden çok yazarlı yayınlarda veya patentlerde ödül miktarı tüm yazarlar arasında eşit olarak dağıtılır. Ancak İTÜ'de görevli olmayan yazarların paylarına düşen ödül miktarları kendilerine ödenmez, bu ödüller Ödül Bütçesi’nde kalır.

Madde 5- Bir öğretim elemanına, Madde 2 kapsamına giren basılmış olan yayını sebebiyle ödül verilebilmesi için, bu yayına esas olan çalışmalarda kurum adı olarak; Istanbul TechnicalUniversity (ITU) veya Technical University of Istanbul (ITU) veya İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ifadelerinden biri yer almalıdır. Patent teşvik ödülü verilebilmesi için ilgili patent tescilinin İTÜ adına olması gerekmektedir.

Madde 6- Yüz kızartıcı suçlar dışında herhangi bir gerekçe ile İTÜ’den ayrılmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren iki yıl içinde, teşvikten yararlanırlar.

V. UYGULAMA

Madde 7- Bu esaslarda öngörülmeyen hususlarda İTÜ Rektörü, karar verir.

VI. İTÜ GELİŞTİRME VAKFI YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ ve ÖDEME

Madde 8- İTÜ Rektörlüğü tarafından belirlenen yayın teşvik ödülleri, İTÜ Geliştirme Vakfı
tarafından ödenir. İTÜ Rektörlüğü tarafından belirlenen teşvik miktarları, “İTÜ
GELİŞTİRME VAKFI YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ”
olarak İTÜ Geliştirme Vakfı Yönetim
Kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

VII. YÜRÜRLÜK ve YÜRÜTME

Madde 9- Bu esaslar Üniversite Senatosu’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ve bu
esasları İTÜ Rektörü yürütür.