ardek-hakkimizda
  • Disiplinlerarası, disiplinli araştırma ve yeniliği teşvik etmek ve kolaylaştırmak;

  • Üniversite, kamu kurumları ve endüstri arasında bir birleştirici bir rol üstlenmek, araştırma-geliştirme süreçlerinde güven odaklı hızlı koordinasyon;

  • Bütünlük ve operasyonel mükemmellik kültürünü sağlamak; ve

  • Farklı bireylerin ve fikirlerin çeşitliliği, kurum içi ve kurum dışı araştırma geliştirme kültürü, gelişmekte olan (emerging) ve yıkıcı (distruptive) teknolojilerin üniversite içi girişimcilik ekosistemi çerçevesinde desteklenmesi