Mustafa Evren Erşahin

 

Mustafa Evren Erşahin, 1999 yılında Pertevniyal Lisesi’nde lise öğrenimini tamamlamıştır. Trakya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden bölüm ve fakülte birincisi olarak 2003 yılında mezun olmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansını 2005 yılında tamamlamıştır. Doktora çalışmasını İstanbul Teknik Üniversitesi ve Delft University of Technology (Hollanda) arasında imzalanan ortak doktora programı kapsamında gerçekleştirmiş ve 2010-2013 yılları arasında Delft University of Technology’de doktora çalışmalarını yürütmüştür. 2015 yılında her iki üniversiteden de doktora diploması ve doktor ünvanı almıştır. Mustafa Evren Erşahin, 2005 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde görev yapmaktadır. 

Mustafa Evren Erşahin’in çalışmalarının bilime sağladığı en önemli katkılar; atıksu arıtımında enerji verimliliği, atıksulardan enerji ve madde geri kazanımı, dinamik membran teknolojisi, yenilikçi atıksu arıtma prosesleri, anaerobik biyoteknoloji, membran biyoreaktör teknolojisi, yenilenebilir enerji geri kazanımı ve biyolojik sistemlerin modellenmesi konuları üzerinedir. Mustafa Evren ERŞAHİN’in yaptığı bilimsel çalışmalar sürdürebilir ve entegre çevre yönetimi anlayışı üzerine olup, bu kapsamda atıksuyu bir kaynak olarak görmekte, içerisindeki enerjinin ve kullanılabilir maddelerin maksimum düzeyde geri kazanılması ve arıtılan suyun yeniden kullanılmasını hedeflemektedir. Bu anlayışla, en az alan ve en az enerji tüketilerek ve hatta enerji üretilerek, atıksu arıtımı sağlanabilmektedir. Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin bilime yaptığı katkılar dolayısıyla bugüne kadar dördü uluslararası olmak üzere dokuz farklı ödüle layık görülmüştür. Bu kapsamda, 2020 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü’ne layık görülmüştür. Bilim Kahramanları Derneği tarafından Genç Bilim İnsanı Ödülleri kapsamında, Yılın Bilim İnsanı Ödülü’nü 2020 yılında almıştır. Kentsel su çevrimi konusunda bilime yaptığı önemli katkılarından dolayı, nitelikli ve uygulanabilir bilimsel çalışmalara iki yılda bir verilen uluslararası "Waternet Watercycle Innovation Award" ödülüne 2017 yılında layık görülmüştür. Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin, sürdürülebilir atık su arıtma konusunda sıra dışı çalışmalar yapan genç uzmanlara German Water Partnership-GWP (Alman Su Ortaklığı) tarafından verilen "GWP Award" ödülüne 2016 yılında layık görülmüştür. Bu ödüllerin yanı sıra, Hollanda Hükümeti tarafından verilen en prestijli burs olan ve her yıl oldukça sınırlı sayıda kişiye verilen Huygens Doktora Araştırma Bursu’nu 2011 yılında kazanmıştır.