Bihter Zeytuncu Gökoğlu

Bihter Zeytuncu Gökoğlu, 2002 yılında Kadir Has Anadolu Lisesi’nde lise öğrenimini tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden bölüm birincisi olarak 2006 yılında mezun olmuştur. Aynı bölümde, 2010 yılında yüksek lisansını eğitimini tamamlamıştır. Doktora çalışmalarını İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nde yürütmüş, 2014 yılında doktorasını almıştır. Doktora eğitimi sonrasında doktora sonrası araştırmacı bursu ödülü alarak (TÜBİTAK 2219) Amerika Birleşik Devletleri’nde Michigan State Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde 2015-2016 yıllarında davetli araştırmacı olarak çalışmıştır. 

2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimleri Uyg-AR Merkezi’nde öğretim görevlisi olarak göreve başlamış, 2017 yılından itibaren Prof.Dr. Dincer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri Uyg-Ar Merkezi’nde görevine devam etmektedir. 2018 yılında doçent olmuş, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde 2020 yılından itibaren öğretim üyesi olarak olarak görev yapmaktadır. 

Farklı kurumlar tarafından desteklenen birçok araştırma projesinde danışman ve araştırmacı olarak görev almaktadır. Devam eden araştırma konuları arasında polimerik malzemeler ve membranların üretilmesi, atıksu arıtımı, metal geri kazanımı, UV kaplamalar, yanmazlık ve alev geciktiriciler, UV reaktif elektrospinning, nanopartiküller, nanoteknoloji, nanokompozit malzemelerin geliştirilmesi ve malzeme ve yüzey karakterizasyonu yer almakta olup çalışmaları disiplinler arası çeşitlilik göstermektedir. Bunun yanı sıra yetkin bir laboratuvar tecrübesine sahip olup yüzey spektroskopisi (AES), atomik (AAS, ICP-OES, ICP-MS) ve moleküler spektroskopi (FTIR, UV-Vis), mikroskopi (SEM, optik), X-ray analizi (XRF, XRD), termal analiz ve mekanik analizler dahil olmak üzere çeşitli analitik teknikler üzerine geniş bir enstrümantal alanında uzmanlaşmıştır.

2010 yılından itibaren The Minerals, Metals and Materials Society (TMS) ve Türkiye Kimya Dernegi Genç Kimyacılar Platformu üyesidir.