ardek-hakkimizda

Tüm öğretim üyeleri, öğretim elemanları, değerli öğrencilerimiz ve idari kadrolarımız ile yeni bilgiler oluşturmak, yeni keşifler yapmak, bilimsel ve teknik zorlukları ele almak için dış ve iç kaynaklarla bağlantı kurmasına yardımcı olmak görevi ile İstanbul Teknik Üniversitesi’ni dünya çapında araştırma üniversitesi yapma hedefi ile yola çıkan bir yönetişim modelini benimsemektedir.

Akademik çeşitlilik ve bir arada çalışabilirlik ilkesi çerçevesinde oluşturulan araştırma dekanlığı ARDEK, tüm araştırma ve araştırmacıları kapsayan, doğru entelektüel sorgulama yollarını yapılandırma, geliştirme ve takip etmek için desteklemek hedefi ile yola çıkmaktadır. Özgün bakış açısı ve kaliteli çıktıları üretmek isteyen günümüz araştırma üniversiteleri, orijinal bilgiyi üretmek, geliştirmek ve yaymak için çabalamalı, dünyanın karşı karşıya olduğu önemli zorlukları ele alarak gelecek için değerli çıktılar üretmeye kendine görev olarak benimsemelidir. Asırlardır bilim ve araştırmalara yön veren Türkiye’nin ilk teknik üniversitesi olarak temel bilimlerden mühendislik uygulamalarına kadar araştırmanın değerini takdir etmekte, sadece akademik özgünlüğün getirdiği ayrıcalığı değil, aynı zamanda mükemmellik için çaba gösterme sorumluluğunun farkında, etik ve bütünlük içinde araştırma yapma yükümlülüğünü kendimize görev bilmekteyiz.

Prof. Dr. Altan Çakır